Zrealizované výberové konania v roku 2018

Zrealizované výberové konania v roku 2018

Zrealizované výberové konania v roku 2018

Pracovné zaradenie Dátum zverejnenia Dátum ukončenia  Spôsob zverejnenia Úspešný úchádzač
Špecialista - - priame oslovenie kandidáta Ing. Štefan Kapusta
Prevádzkový elektrikár 16.11.2018 25.11.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Filip Václav Gunár

    Mazač

22.10.2018 30.10.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Norbert Brugoš
Strojník energetických zariadení 22.10.2018 30.10.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Milan Lenárt
Mazač 14.9.2018 4.10.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk

Ľuboš Piga

druhý úspešný uchádzač odmietol nástup,v príprave nové výberové konanie

Zvárač

14.9.2018 4.10.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk

Kristián Vancák

Technik merania a regulácie

24.8.2018 31.8.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Michal Šuhy

Správca OS a aplikácie IIS

24.8.2018 31.8.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Ing. Ľuboš Kačmár      

Zvárač/ zámočník

11.6.2018 28.6.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Rastislav Héger

Strojník energetických zariadení

8.6.2018 10.7.2018 a 1.8.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk

Patrik Grác, Denis Bajus,

Marek Krupaš

       

Vodič nákladnej dopravy, strojov a zariadení

13.4.2018 22.4.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Pavel Cimer        

Zvárač/zámočník

23.3.2018 29.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Štefan Kremnický        

Programátor

12.3.2018 18.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk S úšpešným uchádzačom ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe, v príprave nové výborové konanie        

Strojník energetických zariadení

12.3.2018 18.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Peter Grendel, Jozef Semivan,  Edwin Edgar Kalvaster, Tomáš Šalata        

         Technik údržby

18. 1. 2018 25. 1. 2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Mgr. Simona Oroszová