Zrealizované výberové konania v roku 2017

Zrealizované výberové konania v roku 2017

 

Pracovné zaradenie Dátum zverejnenia Dátum ukončenia  Spôsob zverejnenia Úspešný úchádzač
Prevádzkový elektrikár 10.11.2017 16.11.2017 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Ladislav Kiss
Technik - príprava opráv a diagnostiky 14.8.2017 9/2017 www.teko.sk Výber zrušený. Obsadenie miesta vnútorným presunom.
Referent 18.7.2017 18.8.2017 www.teko.sk Františka Nagyová
Referent 18.4.2017 9.5.2017 www.teko.sk Ing. Nikola Novotná
Hasič 4.1.2017 6.3.2017

www.teko.sk, www.profesia.sk

Jaroslav Kendra
Programátor - Správca aplikácie IIS 7.2.2017 31.3.2017 www.teko.sk, www.profesia.sk Ing. Marek Martinčko