Zrealizované výberové konania

Zrealizované výberové konania v roku 2021

Pracovné zaradenie Dátum zverejnenia Dátum ukončenia  Spôsob zverejnenia Úspešný úchádzač
Mechanik merania a regulácií 1.3.2021 12.3.2021 pracovné portály a webové sídlo TEKO výberové konanie zrušené, miesto sa neobsadzuje

 


ARCHÍV VÝBEROVÝCH KONANÍ