Žiadosti 2021

Vybavenie žiadostí za rok 2021

V roku 2021 bolo s odvolaním sa na zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií) doručených 7 podnetov.

Na všetky doručené podnety odpovedala Tepláreň Košice, a. s. v zákonom stanovej lehote sprístupnením informácií.