Zakreslenie inžinierských sietí

Zakreslenie inžinierskych sietí

Ako získať zakreslenie inžinierskych sietí v správe a/alebo v majetku MHTH Košice?

  • Vypísať žiadosť o zakreslenie sietí MHTH Košice  alebo zaslať vlastnú žiadosť. Žiadosť musí obsahovať informácie: lokalita, katastrálne územie, číslo parcely, účel použitia. Prílohou žiadosti musí byť 2x prehľadná situácia alebo kópia katastrálnej mapy s farebným vyznačením záujmového územia. 
  • Zaslať žiadosť poštou na adresu spoločnosti alebo doručiť osobne do podateľne spoločnosti.

 

Kontakt na zaslanie žiadosti o zakreslenie inžinierskych sietí:

Ing. Peter Dula
špecialista služieb zákazníkom 
+421 55 619 2381

Spôsob kontaktovania  
Písomne

MH Teplárenský holding, a. s.

závod Košice
Teplárenská 3
042 92 Košice

Osobne Teplárenská ulica č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
Telefonicky - informácie

Ing. Peter Dula

špecialista služieb zákazníkom

+421 55 619 2381

+421 918 800 259