Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané hospodárske ukazovatele za rok 2017
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2017 k 31.3.2017 k 30.6.2017 k 30.9.2017 k 31.12.2017
Výroba elektrickej energie MWh 260 580 114 832 154 633 182 188  
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 200 910 93 027 122 504 141 457  
Výroba tepla MWh 774 998 368 700 483 966 560 976  
Predaj tepla MWh 738 478 368 544 472 320 526 035  
Tržby a výnosy celkom EUR 67 879 218 27 506 133 40 293 951 50 777 053  
Náklady celkom EUR 67 858 034 19 194 787 33 316 823 47 449 326  
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  21 184 8 311 346 6 977 128 3 327 727  
Počet zamestnancov osoby 383 385 385 382  
Celková dĺžka rozvodov tepla km 129 129 129 130  
Počet spravovaných OST ks 84 84 84 85  
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501 501 501 501  
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113 113 113 113  
             
           

 

 

 

Údaje k 31. 12. 2017 budú zverejnené po ukončení auditu účtovnej závierky za rok 2017.

Hospodárske ukazovatele za rok 2016
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2016 k 31.3.2016 k 30.6.2016 k 30.9.2016 k 31.12.2016
Výroba elektrickej energie MWh 262 500 110 523 151 265 179 158 269 148
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 193 080 89 038 118 923 138 588 209 498
Výroba tepla MWh 801 569 337 965 436 687  509 801 825 452
Predaj tepla MWh 757 173 336 098 426 371 479 581 780 445
Tržby a výnosy celkom EUR 72 959 315 26 288 511 39 088 425 49 827 135 72 582 745
Náklady celkom EUR 73 953 793  20 173 247 33 948 342 47 408 111 71 252 849
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  -994 478 6 115 264 5 140 083  2 419 024 1 329 896
Počet zamestnancov osoby 461  455 410 391 387
Celková dĺžka rozvodov tepla km 128 128 128 128 129
Počet spravovaných OST ks 83 78 81 82 84
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501 501 501 501 501
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113 113 113 113 113