BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY - Tlačové správy

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY

Košice 15. marca 2018 – Už desiaty krát ponúkne Tepláreň Košice, a. s. verejnosti bezplatnú analýzu vody pri príležitosti Svetového dňa vody. Túto službu si verejnosť obľúbila, nakoľko ponúka možnosť overiť si zdarma nezávadnosť vody z vlastného zdroja, resp. studne.
Na analýzu vody postačuje pol litra vody. Vzorku vody je potrebné doručiť vo štvrtok 22. marca 2018 v čase od 8.00 do 12.00 hod. do skúšobného laboratória spoločnosti na Teplárenskej ulici 9 v Košiciach.
Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. takúto možnosť ponúka verejnosti od roku 2009. Analýzy budú vykonávané orientačným stanovením dusičnanov s výsledkom vyhovuje, resp. nevyhovuje zákonnému limitu pre pitnú vodu. „Každý účastník dostane poradové číslo, na základe ktorého si bude môcť skontrolovať výsledok uverejnený na webovom sídle spoločnosti www.teko.sk, a to od 28. marca 2018,“ informovala Ing. Aneta Čapová, vedúca akreditovaného skúšobného laboratória.
 
V roku 2017 bezplatnú analýzu vody v košickej teplárni využili ľudia z Košíc a blízkeho okolia a do skúšobného laboratória spoločnosti priniesli celkovo až 400 vzoriek vody z vlastných zdrojov, resp. studní. Zákonný limit pre obsah dusičnanov v pitnej vode bol prekročený v 36 % doručených vzoriek.

Najväčší záujem o analýzu vody už tradične prejavujú obyvatelia zo záplavových oblastí Košíc, predovšetkým z obce Čaňa, Seňa, Geča, Vyšná Hutka a Krásna pri Hornáde. Oproti predošlým rokom vzrástlo percento nevyhovujúcich výsledkov pre obsah dusičnanov a v niektorých vzorkách bolo namerané aj prekročenie limitu pre obsah dusitanov.