Tlačové správy 2020

TEKO PRIPRAVENÉ NA VYKUROVACIU SEZÓNU

Košice 25. septembra 2020 - V letných mesiacoch vykonala tepláreň bežné opravy výrobných a podporných zariadení, rekonštrukciu ďalších 5 km primárneho horúcovodného rozvodu, zazmluvnila dodávky plynu a uhlia a je pripravená vstúpiť do novej vykurovacej sezóny.

CELOSYSTÉMOVÁ ODSTÁVKA

Košice 15. júna 2020 – Tepláreň Košice, a. s. odstaví výrobu tepla a cirkuláciu primárneho horúcovodného rozvodu na území mesta Košice v utorok 16. júna 2020 o 00:01 hod.

TEPLÁREŇ KOŠICE UKONČÍ ROK 2019 SO ZISKOM A KOŠIČANOM VRÁTI VYŠE 1,6 MILIÓNA EUR

Košice 17. februára 2020 - Tepláreň Košice a. s. (v skratke TEKO, a. s.) bilancuje hospodárenie za rok 2019. Dnes už vie, že svojim odberateľom tepla vráti časť peňazí, ktoré zaplatili vo faktúrach za teplo a teplú vodu.