Tlačové správy 2019

ZRIADENIE HASIČSKEJ STANICE V AREÁLI TEKO, a. s.

Košice 31. januára 2019 - V závere roka 2017 rozhodnutím Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „KR HaZZ“), bol zrušený Závodný hasičský zbor spol. Tepláreň Košice, a. s. (ďalej len „TEKO, a. s.“) K tomuto rozhodnutiu bolo možné...

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY 2019

Košice 14. marca 2019 – Už jedenásty krát ponúkne Tepláreň Košice, a. s. verejnosti bezplatnú analýzu vody pri príležitosti Svetového dňa vody. Túto službu si verejnosť obľúbila, nakoľko ponúka možnosť overiť si zdarma nezávadnosť vody z vlastného zdroja,...

OBMEDZENIA V DOPRAVE NA RÝCHLOSTNEJ CESTE R2 V KOŠICIACH

Košice 22. mája 2019 – Oprava horúcovodného rozvodu na rýchlostnej ceste R2 pri Salaši Barca si vyžiada dopravné obmedzenia. V termíne od 27. mája do 9. júna 2019 zrealizuje Tepláreň Košice, a. s. dlhodobo plánovanú opravu časti horúcovodného rozvodu...

SLÁVNOSTNÉ UVEDENIE NOVEJ TECHNOLÓGIE DO PREVÁDZKY

Košice 20. novembra 2019 - Najnovšia investícia do výstavby technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I navýšila celkový objem prostriedkov investovaných do ekologizácie, modernizácie a optimalizácie riadenia teplárne...