OPRAVA HORÚCOVODNÉHO POTRUBIA NA MOLDAVSKEJ ULICI - Tlačové správy 2017

OPRAVA HORÚCOVODNÉHO POTRUBIA NA MOLDAVSKEJ ULICI
OPRAVA HORÚCOVODNÉHO POTRUBIA NA MOLDAVSKEJ ULICI

Košice 1. augusta 2017 – V mesiacoch august až október 2017 zrealizuje Tepláreň Košice, a. s. havarijnú opravu horúcovodného potrubia v kruhovom objazde na Moldavskej ulici v Košiciach. Práce, ktoré súvisia s obmedzením dopravy sú naplánované na mesiac august.
Oprava horúcovodného potrubia začne v zeleni kruhového objazdu pri koľajniciach električiek. Trasa opravy bude križovať komunikáciu kruhového objazdu dvakrát. V termíne od 1. augusta do 16. augusta bude uzatvorený priamy smer v kruhovom objazde od Moldavskej ulice v smere na OC Optima a Moldavu. V termíne od 17. augusta do 2. septembra bude uzatvorený výjazd z kruhového objazdu od Steel Arény (Moldavská ulica) na Triedu SNP (Terasu).
Čiastočnú uzávierku komunikácie v období od 1. augusta do 2. októbra 2017 schválilo Mesto Košice po predložení projektu dočasného dopravného značenia (DDZ). Tento posúdil a schválil  Krajský dopravný inšpektorát Košice (KR PZ KDI Košice). Napriek schválenému termínu do začiatku októbra, opravu horúcovodu v komunikácii plánuje tepláreň ukončiť do začiatku školského roka, kedy sa očakáva nárast dopravného zaťaženia v meste. Všetky  práce v kruhovom objazde, ktoré však nebudú mať vplyv na dodávku tepla pre Košičanov, plánuje TEKO, a. s. ukončiť do konca októbra 2017, a to vrátane povrchových úprav.