Tlačové správy 2017

OPRAVA HORÚCOVODNÉHO POTRUBIA NA MOLDAVSKEJ ULICI

Košice 1. augusta 2017 – Oprava horúcovodného potrubia na Moldavskej ulici spôsobí v mesiaci august obmedzenia v doprave. Opravu horúcovodu v komunikácii plánuje tepláreň ukončiť do začiatku školského roka, kedy sa očakáva nárast dopravného zaťaženia v...

CELOSYSTÉMOVÁ ODSTÁVKA

Košice 5. júna 2017 – Tepláreň Košice, a. s. odstaví výrobu tepla a cirkuláciu primárneho horúcovodného rozvodu na území mesta Košice v utorok 13. júna 2017 o 00:01 hod. Celosystémová odstávka potrvá do štvrtka 15. júna 2017 do 24:00 hod. a obnovenie...

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY

Košice 16. marca 2017 – Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. ponúka verejnosti pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatnú analýzu vody. Už deviaty krát môže túto službu môže využiť každý, kto má záujem overiť obsah dusičnanov v pitnej vody z vlastného...

TEPLÁREŇ VRÁTI KOŠIČANOM 1,8 MILIÓNA EUR, KTORÉ UŠETRILA PRI NÁKUPE UHLIA A PLYNU

KOŠICE 14. marca 2017 Tepláreň Košice a. s. (v skratke TEKO, a. s.) začína od stredy tohto týždňa vracať svojim odberateľom časť peňazí, ktoré v roku 2016 zaplatili vo faktúrach za odobraté teplo a teplú vodu. Dobropisy majú splatnosť 14 dní a ich celková...

PRESMEROVANIE DOPRAVY V KRUHOVOM OBJAZDE NA MOLDAVSKEJ ULICI

Košice 17. augusta 2017 – Oprava horúcovodu na Moldavskej ulici si vyžiadala ďalšie presmerovanie dopravy v kruhovom objazde. Po konzultácii s Krajským dopravným inšpektorátom Košice (KR PZ KDI Košice) došlo k týmto zmenám od dnešného rána.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S. 2017

Košice 13. septembra 2017 – 50. výročie prvej dodávky tepla pre mesto Košice oslávi Tepláreň Košice, a. s. sprístupnením výrobných priestorov odbornej i laickej verejnosti v termíne od 21. septembra do 23. septembra 2017.

KOŠICE A OKOLIE VYKURUJE NAJVÄČŠIA TEPLÁREŇ NA SLOVENSKU UŽ 50 ROKOV

Košice, 21. septembra 2017. Najväčšia tepláreň na Slovensku oslavuje päťdesiatku. Tepláreň Košice zásobuje v hlavnom meste východu Slovenska viac ako 78 000 domácností, všetky významné priemyselné a obchodné centrá, najväčší štadión Steel arénu v Košiciach,...