Tlačové správy

CELOSYSTÉMOVÁ ODSTÁVKA

Košice 5. júna 2017 – Tepláreň Košice, a. s. odstaví výrobu tepla a cirkuláciu primárneho horúcovodného rozvodu na území mesta Košice v utorok 13. júna 2017 o 00:01 hod. Celosystémová odstávka potrvá do štvrtka 15. júna 2017 do 24:00 hod. a obnovenie...

TEPLÁREŇ VRÁTI KOŠIČANOM 1,8 MILIÓNA EUR, KTORÉ UŠETRILA PRI NÁKUPE UHLIA A PLYNU

KOŠICE 14. marca 2017 Tepláreň Košice a. s. (v skratke TEKO, a. s.) začína od stredy tohto týždňa vracať svojim odberateľom časť peňazí, ktoré v roku 2016 zaplatili vo faktúrach za odobraté teplo a teplú vodu. Dobropisy majú splatnosť 14 dní a ich celková...

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY

Košice 16. marca 2017 – Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. ponúka verejnosti pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatnú analýzu vody. Už deviaty krát môže túto službu môže využiť každý, kto má záujem overiť obsah dusičnanov v pitnej vody z vlastného...