Tlačové správy

TEPLÁREŇ KOŠICE UKONČILA AJ ROK 2017 SO ZISKOM

Košice 19. marca 2018 – Jubilejný päťdesiaty rok fungovania spoločnosti ukončila Tepláreň Košice, a. s. so ziskom. Výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením dosiahol 2.204.992 eur, čo po zdanení predstavuje sumu 1.499.564 eur. Celkové výnosy za rok 2017...

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY

Košice 15. marca 2018 – Už desiaty krát ponúkne Tepláreň Košice, a. s. verejnosti bezplatnú analýzu vody pri príležitosti Svetového dňa vody. Túto službu si verejnosť obľúbila, nakoľko ponúka možnosť overiť si zdarma nezávadnosť vody z vlastného zdroja,...