Sústava CZT Košice

Omrvinkové navigácie

Sústava CZT KOŠICE

Primárne horúcovodné a parné rozvody sústavy centrálneho zásobovania teplom v Košiciach majú viac ako 160 km. V dlhodobom prenájme alebo vlastníctve spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. je 70 odovzdávacích staníc tepla.