Sústava CZT Košice

Omrvinkové navigácie

Sústava CZT KOŠICE

Primárne horúcovodné rozvody sústavy centrálneho zásobovania teplom v Košiciach majú viac ako 130,5 km. Na túto sieť bolo k 31. 12. 2021 napojených vyše 701 odovzdávacích staníc tepla.