Štruktúra zákazníkov

Štruktúra zákazníkov teko

MH Teplárenský holding, a. s., závod Košice dodáva približne 68 % tepla mestskej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, prostredníctvom ktorej zásobuje väčšinu košických domácností.
Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 62 % domácnosti a 38 % ostatní odberatelia.
Medzi ďalších významných zákazníkov spoločnosti patria napr. Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Steel aréna, viaceré nemocnice, školy, priemyselné prevádzky, podnikateľské centrá a všetky väčšie obchodné centrá v Košiciach. Medzi našich zákazníkov patrí aj Aupark Košice.

PREHĽAD NAJVÄČŠÍCH ODBERATEĽOV TEPLA V ROKU 2017 PODĽA ODOBRANÉHO MNOŽSTVA TEPLA