Štandardy kvality

Štandardy kvality dodávaného tepla a služieb

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla vykonáva Tepláreň Košice, a. s. každoročne v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 277/2012 Z. z.

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2021 - príloha č. 1 ÚRSO a príloha č. 3 ÚRSO

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2020 - príloha č. 1 ÚRSO a príloha č. 3 ÚRSO