Štandardy kvality

Štandardy kvality dodávaného tepla a služieb

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla.

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla za rok 2016