Silová elektrina

Omrvinkové navigácie

Silová elektrina

Ako sa stať našim obchodným partnerom?

Tepláreň Košice, a. s. ponúka možnosť stať sa obchodným partnerom TEKO, a. s. a realizovať odber elektrickej energie. V prípade, že Vaša spoločnosť je obchodníkom alebo konečným zákazníkom s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku, je potrebné pred začatím dodávok dohodnúť a podpísať Rámcovú zmluvu o predaji a kúpe elektriny alebo EFET zmluvu. 

 

Referencie - zoznam obchodných partnerov

A.En. Slovensko, s.r.o.
ČEZ, a.s.
Energie2, a.s.
Martinská teplárenská, a.s.
Mondi SCP, a.s.
OFZ, a.s.
OKTE, a.s.
SEPS, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Východoslovenská distribučná,a.s.
Východoslovenská energetika, a.s.
ZSE Energia, a.s.
Zvolenská teplárenská, a.s.

 

Kontakt

Kontaktná osoba Funkcia  Telefón  E-mail
Ing. Ľubomír Gerenda vedúci oddelenia
ekonomických analýz
 +421 55 619 2271  gerenda_lubomir@teko.sk