Produkty a služby

Tepláreň Košice, a. s. patrí medzi najväčších výrobcov a distribútorov tepla vo forme horúcej vody a pary v sústave centrálneho zásobovania teplom na Slovensku.

Okrem tepla vyrába aj elektrickú energiu a poskytuje podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR.

V rámci vedľajších produktov a služieb spoločnosť ponúka prenájom optických sietí a prevádzkuje samostatne akreditované skúšobné laboratórium.  

 

 

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o dodávke a odbere tepla od spoločnosti TEKO, a. s. >>

Technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení spoločnosti TEKO, a. s. >>

Notifications