Poskytnuté dary 2017

Poskytnuté finančné a vecné dary v roku 2017
Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
Jana Harčariková, Košice 46001716 2017 príspevok na liečbu syna so zdravotným obmedzením v Šoproni 1000
OZ Záchranný systém Košice 46001737 2017 príspevok na činnosť OZ 500
BMX Klub Košický Šarkaň, Košice 46001738 2017 podpora klubu aktívnych cyklistov 500
Liečebno-výchovné sanatórium, Košice 46001739 2017 príspevok na oplotenie zariadenia 500
Zápasnícky klub Košice 1904, Košice 46001740 2017 projekt "Podporme zápasnícky šport v Košiciach" 500
Roman Tomečko (a zamestnanci TEKO) 46001760 13.5.2017 príspevok na 3. ročník V. Bozogáňa (býv. zamestnanec TEKO) 500
Rollerskating Race Team Cassovia 46001761 2017 príspevok na činnosť klubu a vybavenie 500
OZ ŠK UNI Košice, Košice 46001762 2017 príspevok na zakúpenie 10 ks žinienok 500
LOKOMOTÍVA, a. s., Košice 46001817 2017 príspevok na činnosť Klubu dievčenského futbalu

500