Poruchy/odstávky

PORUCHY

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚ

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA O ODSTÁVKACH A PLÁN ODSTÁVOK NA ROK 2019

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

Rekonštrukcia vybraných etáp sústavy CZT

Oznamujeme odberateľom tepla, že z dôvodu prác na modernizácii a rekonštrukcii horúcovodných potrubí vybraných etáp sústavy centrálneho zásobovania teplom dôjde v mesiacoch máj až september ku krátkodobým odstávkam tepla a teplej vody. Rekonštrukcia horúcovodného rozvodu prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti v uvedených lokalitách.
Za dočasné obmedzenia sa zákazníkom ospravedlňujeme.

 

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST
24.6.- 28.6.2019 27. etapa  medzi
š.27010 – š.27050
časť OST na 27. etape – OST 27190, 27200, 27710, 27711, 27713, 27714, 27721, 27730, 27740, 27760, 27770, 27780, 27790, ulice:
Bardejovská, Moldavská, Tr. SNP, Humenská, Michalovská,
Šafárikova, Popradská, Trebišovská, Rožňavská

25.6.2019 - 28.6.2019

10. etapa

Mestská časť Terasa - lokalita Toryská

odberné miesta OST 10010, 10011, 10030, 10050, 10055, 10070, 10080, 10090, 10100, 10150, 10160, 10510, 10530, 10540 a 10560 (ulice: Toryská,
Pražská, Robotnícka, Ružová, Matúšková, Idanská, Bernolákova)
24.6.2019 - 29.6.2019 Mestská časť Terasa lokalita Luník III odberné miesta OST 11300,11310, 11311, 11330, 11331, 11332, 11340, 11341, 11342, 11360,11370, 11380, 11390 (ulice: Tr. SNP, Ružínska,  Obrody, Brigádnicka, Slobody, Popradská, Toryska,  Ľudová, Hronská).
8.7.2019 - 10.7.2019

21. etapa

Mestská časť Furča lokalita Tr.arm.gen.L.Svobodu

odberné miesta OST 21510, 21520, 21530, 21540 (ulice: Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova).
8.7.2019 - 13.7.2019

24. etapa

NAY

odberné miesta OST 24630, 24640, 24650, 24670 (NAY, Rozvojová ulica)

 

 

Vysvetlivky: 
SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom 
OST   - odovzdávacia stanica tepla 
IBV    - individuálna bytová výstavby

REAKCIA TEKO, A. S. NA PODNETY O OBOHACOVANÍ SA POČAS CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKY

Každý rok počas celosystémovej odstávky horúcovodného systému, to je odstávka teplej vody v Košiciach v mesiaci jún, dostávame od našich odberateľov pravidelne tú istú otázku: „Obohacuje sa tepláreň na úkor nás, odberateľov? Platíme za teplú vodu, aj keď z červeného kohútika vyteká studená voda?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie“. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené, tepláreň v tomto čase nevyrába a nedodáva teplo. Fakturačné merače tepla, ktoré sú namontované na odberných miestach (na vstupe do odovzdávacej stanice tepla) žiadne odobraté teplo nezaznamenajú.