Poruchy/odstávky

PORUCHY

Momentálne dodávame teplo všetkým odberateľom bez obmedzení. 

 

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚV

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.
 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

 

INFORMÁCIA O ODSTÁVKACH A PLÁN ODSTÁVOK NA ROK 2017

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST
01.06.- 02.06.2017 13. etapa

všetky OST na 13. etape – OST 13011, 13020, 13030, 13040, 13050, 13061, 13062, 13070,
13071, 13080, 13090, Protifašistických bojovníkov, Puškinova, Kováčska, Rumanova,
Štefánikova, Kasárenské nám., Podtatranského, Hrnčiarska, Mlynská, Svätoplukova, Lermontovova

06.06.- 09.06.2017 časť 27. etapy
medzi šachtami
š. 27050 a š. 26010
 

časť OST na 27b. etape – OST 27840, 27850, 27860, 27820, 27831 a odberné
miesta TEHO 27810, 27830
Trnavská cesta, Jedlíkova, Petzvalova, Hellova, Mikovíniho, Stodolova

13.06.- 15.06.2017
 
Celosystémová odstávka zdroja TEKO Odstavené budú všetky OST napojené na horúcovodnú a parnú tepelnú sieť
13.06.- 17.06.2017 21. a 22. etapa

všetky OST na 21. a 22.etape – OST 21110, 21120, 21210, 21220, 21310, 21320,
21410, 21420, 21430, 21510, 21520, 21530, 21540, 21610, 21620, 21630, 21640, 21650,
21710, 21720, 21730, 21740, 21750, 21810, 21820, 22110, 22120, 22140, 22141,
22150, 22160, 22170, 22210, 22220, 22230, 22240, 22250, 22310, 22320, 22330, 22340
Sídlisko Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce

28.06.- 29.06.2017 14. etapa

všetky OST na 14. etape – OST 14010, 14015, 14021, 14030, 14040, 14041, 14050, 14060,
14071, 14072, 14100
Bačíkova, Mäsiarska, Železničná, Garbiarska, Strojárenská, Kamenné nám., Hlavná, Továrenská

11.07.- 12.07.2017 12. etapa 

OST na 12. etape – (okrem OST na časti sídliska Kuzmányho a športová hala)  – OST 12010,
12011, 12012, 12013, 12020, 12021, 12022, 12030, 12040, 12050, 12060, 12072,
12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12091, 12092, 12093,
12094, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12110, 12111, 12130, 12140, 
Šrobárova, Kuzmányho, Moyzesova, Poštová, Kostlivého, Zbrojničná, Bačíkova, Škultétyho,
Vojenská, Floriánska, Mäsiarska, Hlavná, Baštová, Poštová

18.07.- 19.07.2017 časť  8. etapy
medzi  šachtami
š. 07010 a š. 08100
 
časť OST na 8. etape OST 08100, 08020, 08021, 08022, 08023, 08220, 08215
Južná trieda, Mudroňova, Smetanova, Rastislavova, Gemerská
 
25.07.- 28.07.2017 časť 11. etapy
medzi šachtami
š. 11020 a š. 11090
 

časť OST na 11. etape – OST 11100, 11270, 11400, 11409,
11410, 11411, 11418, 114190, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426,
11427, a IBV 90321 a 90436 
Festivalové nám., Račí potok, Rastislavova, Ipeľská, Tr. SNP, Strážovská, Fatranská, Súľovská,
Popradská