Poruchy/odstávky

PORUCHY

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.,

z dôvodu realizácie opravy horúcovodného rozvodu 2xDN150 zo šachty š.10040 na Štúrovej ulici dôjde dňa od 02.05.2018 do 05.05.2018 a od 08.05.2018 do 21.05.2018 od 01:00 hod. do 23:00 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre lokality: Nerudova (OST 10010, OST 10011, OST 10100).

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.,

z dôvodu preložky časti horúcovodného rozvodu 2xDN125 pri šachte š.14060 na Továrenskej ulici v Košiciach dôjde dňa 26.04.2018 od 04:00 hod. - 28.04.2018 do 24:00 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody na časti 14. etapy pre lokality: Železničná (OST 14030), Strojárenská (OST 14040,14041).

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚ

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.
 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA O ODSTÁVKACH A PLÁN ODSTÁVOK NA ROK 2018

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

 

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST
05.06.-07.06.2018 časť 10. etapy – medzi šachtami
š.12010 a š.10060
OST 10010, 10011, 10030, 10050, 10055, 10090, 10100
Nerudova, Kuzmányho, Štúrova, Čajakova
12.06.-14.06.2018 Celosystémová
odstávka zdroja TEKO
Odstavené budú všetky OST napojené na horúcovodnú a parnú tepelnú sieť
12.06.-15.06.2018 časť 5. etapy medzi
šachtami TEKO a š.05060
OST 05011, 05020, 05021, 05060, 05260
Južná trieda, Rastislavova
19.06.-20.06.2018 časť 17. etapy medzi
šachtami
š.17010 a š.17070
OST 17011, 17012, 17070, 17090, 17091, 17092, 17093,
17130, 17135
Haviarska, Masarykova, Bellova, Stromová, Slovenskej jednoty, Tyršovo nábrežia, Jakobyho, Alvinczyho, Hutnícka, Lomená
26.06.-27.06.2018 19. etapa OST 19010, 19020, 19021, 19030, 19031, 19032, 19033,
19034
Národná trieda, Námestie Jána Mathého, Vodárenská, Park
mládeže, Hlinkova, Pod šiancom

Vysvetlivky: 
SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom 
OST   - odovzdávacia stanica tepla 
IBV    - individuálna bytová výstavby

REAKCIA TEKO, A. S. NA PODNETY O OBOHACOVANÍ SA POČAS CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKY

Každý rok počas celosystémovej odstávky horúcovodného systému, to je odstávka teplej vody v Košiciach v mesiaci jún, dostávame od našich odberateľov pravidelne tú istú otázku: „Obohacuje sa tepláreň na úkor nás, odberateľov? Platíme za teplú vodu, aj keď z červeného kohútika vyteká studená voda?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie“. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené, tepláreň v tomto čase nevyrába a nedodáva teplo. Fakturačné merače tepla, ktoré sú namontované na odberných miestach (na vstupe do odovzdávacej stanice tepla) žiadne odobraté teplo nezaznamenajú.