Dispečing

Kontakty:

055 / 619 24 44 - 24-hodinová nepretržitá linka


Dispečing teplárenskej sústavy riadi prevádzku SCZT Košice a zabezpečuje rovnováhu medzi zdrojmi a spotrebou pri bezpečnom, spoľahlivom a hospodárnom zásobovaní energiou.

Zamestnanci dispečingu môžu na základe nepretržitej služby okamžite reagovať aj na aktuálne zmeny počasia alebo zmeny na zdroji tepla.

Technické vybavenie dispečingu slúži na zber, prenos a zobrazenie dát a hodnôt technických parametrov zmeraných na zdroji, rozvodoch, alebo odovzdávacích staníc v rôznych častiach mesta Košice.

Popri svojej hlavnej funkcii, riadení prevádzky, zabezpečuje aj nepretržitú servisnú funkciu pre hlásenie porúch a základné informačné služby pre odberateľov.

 

Notifications