Podpora KVET

Podpora vysokoúčinnej kombinovanej výroby (KVET)

Tepláreň Košice, a. s. využíva pre výrobu elektrickej energie a tepla efektívnejšiu metódu kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, tvz. KVET.

 

Údaje o kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla v roku 2018 percentuálny podiel
Celková účinnosť kombinovanej výroby 76,17
Podiel dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 62,81
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla centrálnym zásobovaním teplom 99,13
Podiel dodávky tepla pre domácnosti z celkovej dodávky tepla zabezpečovanej centrálnym zásobovaním teplom 62,28

 

Tepláreň Košice, a. s. spĺňa podmienky podpory výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v súlade so zákonom č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby.