organizačná štruktúra

 

Organizačná štruktúra spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. k 31. 12. 2016

 

 

Organizačná štruktúra zobrazuje úseky a odbory spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. 

 

 

 

Notifications