Odborné články

Odborné články

DOMÁCE PLYNOVÉ KOTLY V AMSTERDAME NAHRADÍ CENTRÁLNE VYKUROVANIE

Hlavné mesto Holandska, v súlade s novou stratégiou vlády, chce znížiť závislosť na zemnom plyne do roku 2050. Do roku 2020 by malo až 102-tisíc domácností v Amsterdame zmeniť spôsob dodávania... 

Čítať ďalej


VYSPELÉ KRAJINY NAŠLI V CENTRÁLNOM VYKUROVANÍ ODPOVEĎ NA SVOJE PROBLÉMY 

Rast svetovej populácie spôsobuje, že jej nároky na energiu rastú exponenciálnym tempom a zaisťovanie energetických potrieb sa preto stalo jedným z hlavných energetických problémov... 

Čítať ďalej


ZELENÁ PRE SLOVENSKO 

Tak ako bol strašiakom pre svet informačných technológií prechod na dátum 1.1.2000, tak pre producentov emisii bol zlomový dátum 1.1.2016. Ako sa na to Tepláreň Košice, a. s. pripravila si... 

Čítať ďalej


TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S. – EFEKTÍVNA, ÚČINNÁ A EKOLOGICKÁ 

Prioritou Slovenskej republiky v oblasti ochrany ovzdušia je zabezpečiť zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä prachových častíc, oxidov síry, oxidov dusíka,... 

Čítať ďalej