Obstarávanie pre MHTH

Obstarávanie pre MH Teplárenský holding

V roku 2021 bolo v TEKO, a. s. zriadené Kompetenčné centrum, ktoré zabezpečuje proces obstarávania pre ďalších päť teplární zdužených v MH Teplárenskom holdingu.

 

Prehľad realizovaných obstarávaní podľa teplární:

Martinská teplárenská, a.s.

Predmet obstarávania označenie súťaže

dátum vyhlásenia obstarávania

termín predloženia ponuky

Stav vybavenia
Rekonštrukcia elektrostatického odlučovača kotla K4 pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok kotla K4 ID:4610 27.07.2021

14.09.2021 15:00

vyhlásená

 

Zvolenská teplárenská, a.s. 

Predmet obstarávania označenie súťaže

dátum vyhlásenia obstarávania

termín predloženia ponuky

Stav vybavenia
-        

 

Bratislavská teplárenská, a.s.

Predmet obstarávania označenie súťaže

dátum vyhlásenia obstarávania

termín predloženia ponuky

Stav vybavenia
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo "Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady za súčasné zdroje v SCZT Západ  BT S1 04.11.2021 29.11.2021 12:00 hod. vyhlásená

 

Žilinská teplárenská, a.s.

Predmet obstarávania označenie súťaže

dátum vyhlásenia obstarávania

termín predloženia ponuky

Stav vybavenia
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) pre dielo „Nový zdroj tepla a elektrickej energie – plynové motory a transformátor T10 ŽT S 1 22.10.2021 15.11.2021 12:00 hod. vyhlásená

Trnavská teplárenská, a.s.  

Predmet obstarávania označenie súťaže

dátum vyhlásenia obstarávania

termín predloženia ponuky

Stav vybavenia
-