Média

Omrvinkové navigácie

Média

Stanoviská a vyjadrenia spoločnosti o aktuálnom dianí poskytuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TEKO, a. s. Ing. Ladislav Koch. 

 

KONTAKTY na zaslanie žiadosti o informácie:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom  info@teko.sk, kozakova_diana@teko.sk
Telefonicky  Mgr. Diana Kozáková,
 riaditeľka kancelárie predsedu  predstavenstva,
 tel. č. +421 55 619 2010,
 mobil: +421 918 494 076