Marketing

Mgr. Diana Kozáková
riaditeľ kancelárie predsedu predstavenstva
Tel.:        055 / 619 20 10
Mobil:     0918 494 076
E-mail:    marketing@teko.sk

 

Notifications