Kariéra

Omrvinkové navigácie

Kariéra

Tepláreň Košice, a. s. patrí dlhoročne k zodpovedným zamestnávateľom, ktorý plní svoje zákonné povinnosti a v mnohých oblastiach, rovnako ako vo vzťahu k zamestnancom, tieto povinnosti nad rámec zákonných ustanovení prekračuje.  

Akciová spoločnosť zamestnávala k 31.12.2017 celkovo 381 zamestnancov v manažérskych, technických a robotníckych profesiách. 
Spoločnosť kladie dôraz  na spoluprácu  starších zamestnancov, ktorých skúsenosti, kontakty a nadhľad v kombinácii s dynamikou mladších kolegov prinášajú kvalitné výsledky a zabezpečujú kontinuitu a spoľahlivosť prevádzky. 

Aktuálne výberové konania na obsadenie voľných pracovných pozícií

 

Pracovné zaradenie Dátum zverejnenia Dátum na zasielanie žiadostí Požiadavky na kandidáta Základný plat, podmienky a výhody Podmienky k prijatiu  
Robotník v odborných činnostiach 14.9.2018 23.9.2018

Znalosti v oblasti údržby a opráv


Zvárač s požadovanou odbornou spôsobilosťou úradná skúška (Certifikát v zmysle normy STN EN ISO 9606-1)
•    111 T BW FM4 B s12 D60 PH/PC (H-L045) ss nb - ručné oblúkové zváranie
•    311 T BW FM4 S s5 D50 PH/PC (H-L045) ss nb rw - zváranie plameňom


Kvalifikácia v odbore strojárenstvo je výhodou
Prax v oblasti opráv a údržby zváraním je vítaná


Absolvovanie praktickej skúšky pod dozorom zváracieho technológa

Základný plat od 720,- EUR

Mesačná variabilná zložka do 14%

Ďalšie benefity na stránke

Plný úväzok (37,5 hod/týždenne)

Nástup 1.10.2018 resp. podľa dohody

Pracovný pomer:  3 mesačná skúšobná doba, na dobu určitú 1 rok

 
Robotník v odborných činnostiach - mazač 14.9.2018 23.9.2018

Vzdelanie: strojárske, resp. hutnícke zameranie, maturita nie je podmienkou

Vyhovujúci zdravotný stav pre nepretržitú prevádzku s rizikovým faktorom prach a hluk


Vyhovujúci zdravotný stav pre práce vo výškach


Predpoklad úspešného získania osvedčení o obsluhe vyhradených technických zariadení a iných technologických zariadení


Vodičský preukaz skupiny B
Technické myslenie so zameraním na strojárske zariadenia


Bezúhonnosť, práca v kolektíve, zodpovednosť k práci, samostatnosť a spoľahlivosť
Základné ovládanie práce s PC


Odborná prax a znalosť cudzích jazykov nie je vyžadovaná

Základný plat od 650,- EUR

Mesačná variabilná zložka do 14%

Mzdové zvýhodnenia vyplývajúce z dvojzmennej prevádzky

Ďalšie benefity na stránke

Plný úväzok (37,5 hod/týždenne), dvojzmenná prevádzka 7,5 hod. zmeny


Nástup 1.10.2018 resp. podľa dohody


Pracovný pomer:  3 mesačná skúšobná doba, na dobu určitú 1 rok

 

 

Ponuku voľných pracovných miest zverejňujeme aj na www.profesia.sk a na www.istp.sk.

Kontakt na zasielanie žiadostí a bližšie informácie o prebiehajúcich výberových konaniach je uvedený nižšie.

Zrealizované výberové konania v roku 2018

Pracovné zaradenie Dátum zverejnenia Dátum ukončenia  Spôsob zverejnenia Úspešný úchádzač

Technik

Vyhodnotenie

24.8.2018 31.8.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk  

Správca OS a aplikácie IIS

Vyhodnotenie

24.8.2018 31.8.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk        

Robotník v odborných činnostiach

Vyhodnotenie

11.6.2018 28.6.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Rastislav Héger

Strojník energetických zariadení

Vyhodnotenie

8.6.2018 10.7.2018 a 1.8.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk

Patrik Grác, Denis Bajus,

Marek Krupaš

       

Vodič nákladnej dopravy, strojov a zariadení

Vyhodnotenie

13.4.2018 22.4.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Tibor Szalka        

Zvárač

Vyhodnotenie

23.3.2018 29.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Štefan Kremnický        

Programátor

Vyhodnotenie

12.3.2018 18.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk S úšpešným uchádzačom ukončený pracovný pomer v skúšobnej dobe, v príprave nové výborové konanie        

Strojník energetických zariadení

Vyhodnotenie

12.3.2018 18.3.2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Peter Grendel, Jozef Semivan,  Edwin Edgar Kalvaster, Tomáš Šalata        

         Technik údržby

Vyhodnotenie

18. 1. 2018 25. 1. 2018 www.teko.sk, www.profesia.sk, www. istp.sk Mgr. Simona Oroszová

 

 

VÝVOJ ZAMESTNANOSTI SPOLOČNOSTI V ROKOCH 2013 AŽ 2017

BENEFITY A PRACOVNÉ PODMIENKY ZAMESTNANCOV

Naším cieľom je zamestnávať kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Je pre nás dôležité, zamestnávať zamestnancov, ktorí majú záujem získavať nové skúsenosti a sústavne rozvíjať svoje odborné a osobné zručnosti.
Samozrejmosťou pre našu spoločnosť je vytváranie bezpečných a uspokojivých pracovných podmienok a poskytovanie širokej škály benefitov a zamestnaneckých výhod nad rámec legislatívnych povinností. Benefity sú zamestnancom garantované v podnikovej kolektívnej zmluve. 

 • pružný pracovný čas (podľa podmienok prevádzky)
 • týždeň platenej dovolenky nad rámec zákona
 • odmeny v závislosti od pracovného výkonu
 • príplatky a mzdové zvýhodnenia nad rámec zákonníka práce 
 • príspevky v zmysle sociálneho programu
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevky zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily
 • odmeny pri životnom a pracovnom jubileu
 • stabilita zamestnávateľa
 • program vzdelávania

Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov
Dbáme o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. V roku 2016 absolvovali naši zamestnanci celkovo 131 vzdelávacích aktivít. Z toho bolo 89 zameraných na aktualizáciu a opakované odborné školenie v rámci príslušnej odbornej spôsobilosti. Na zvýšenie a prehĺbenie kvalifikácie zamestnancov bolo realizovaných 42 vzdelávacích aktivít. V prípade záujmu zo strany našich zamestnancov o štúdium na vysokých školách, ktorých predmet štúdia je v súlade s predmetom činnosti našej spoločnosti, je naša spoločnosť vždy otvorená dohode o zvyšovaní vzdelania.

 

POSTUP PRI OBSADZOVANÍ VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST

 • Tepláreň Košice, a. s. obsadzuje voľné pracovné miesta na základe výberových konaní. Informáciu o voľných pracovných miestach zverejňuje na webovom sídle spoločnosti a na portáloch inzerujúcich voľné pracovné pozície. 
 • Pri oslovovaní kandidátov na obsadenie voľnej pracovnej pozície vychádza z aktuálnej databázy uchádzačov a podľa charakteru obsadzovanej pozície spolupracuje aj s pobočkou Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v Košiciach.

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁUJMU O ZAMESTNANIE V TEKO, A. S.?

 • Sledujte zverejnené ponuky na  aktuálne voľné pracovné pozície.
 • Zašlite žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a Súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedené kontaktné adresy.

V prípade potreby obsadiť voľné pracovné miesto budú oslovení a do výberového konania pozvaní kandidáti, ktorí najviac spĺňajú požiadavky na obsadenie voľného pracovného miesta. Preto prosíme, aby ste vo svojom životopise uviedli čo najviac informácií.
Ak Vás nezaujala žiadna z ponúk, alebo práve nemáme zverejnenú žiadnu ponuku voľného pracovného miesta, môžete poslať svoj životopis spolu so žiadosťou o zamestnanie, prípadne motivačným listom a s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov na uvedené  kontaktné údaje.
Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prácu za prejavený záujem.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchádzačov budú spracovávané a uchovávané výhradne len na základe písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Bez doručenia písomného súhlasu bude žiadosť o zamestnanie v lehote 10 kalendárnych dní od jej doručenia vymazaná.

Prosím, oboznámte sa bližšie o spôsobe spracovania osobných údajov v dokumente Informácia uchádzačom o zamestnanie.

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom zamestnanie@teko.sk
Písomne

Tepláreň Košice, a. s.
Teplárenská 3
042 92 Košice

Osobne

Teplárenská 9
pondelok - piatok (od 8:30 - 15:00)

Telefonicky - informácie

Mgr. Mária Mihoková
referent odboru Ľudské zdroje
+421 55 619 2163