Fotovoltaická elektráreň

Fotovoltaická elektráreň

Slnko ako jedna z hviezd našej galaxie predstavuje vysoko stabilný a vysoko výkonný energetický zdroj. Energia neustále dodávaná slnkom na Zem predstavuje 180 000 TW, oproti tomu celková energetická potreba ľudstva predstavuje len približne 13 TW.

Fotovoltika je známa najmä ako metóda pre výrobu elektrickej energie pomocou solárnych panelov, ktoré premieňajú energiu zo slnka na elektrinu. Fotóny slnečného žiarenia dopadajú na P-N prechod a svojou energiou vyrážajú elektróny. Takto vzniknuté voľné elektróny sa pomocou elektród odvedú k striedaču, ktorý ich prevedie na striedavé napätie s veľkosťou a frekvenciou zhodnou s distribučnou sústavou.

     

Tepláreň Košice, a. s. prevádzkuje zdroj fotovoltickej elektrárne o inštalovanom elektrickom výkone 54 kW, čím prispieva k podpore a ďalšiemu rozvoju využitia čistých foriem energie pri výrobe elektriny v SR. Ukážku priebehu dennej dodávky elektriny vyrobenej z fotovoltickej elektrárne TEKO, a. s. si stiahnete tu. Podpora rozvoja oblasti fotovoltiky, podobne ako v prípade ostatných obnoviteľných zdrojov energie je motivovaná snahami Európskej únie o zníženie energetickej závislosti a emisií skleníkových plynov.