Finančné a vecné dary

Poskytovanie finančných a vecných darov

Myšlienka humanitnej pomoci a finančnej podpory organizáciám, zdravotne a sociálne znevýhodneným jednotlivcom sprevádza Tepláreň Košice, a. s. už dlhé roky. TEKO, a. s. každoročne podporuje projekty so zameraním na humanitárnu, sociálnu a charitatívnu oblasť. 

KOHO PODPORUJEME?

Lokálny charakter podnikania TEKO, a. s. predurčuje prístup vedenia spoločnosti k posudzovaným žiadostiam. Pri schvaľovaní finančných darov zohľadňuje miesto bydliska žiadateľa a uprednostňuje práve Košičanov. Každoročný objem finančných prostriedkov určený na dary umožňuje spoločnosti podporiť hlavne individuálnych žiadateľov o finančné a vecné dary, ktorých cieľom je skvalitnenie života telesne či mentálne postihnutých ľudí. V menšom rozsahu podporuje TEKO, a. s. aj finančne menej náročné projekty škôl, občianskych združení a neziskových organizácií.

KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ DAROV?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti jeden krát za kalendárny štvrťrok na základe výsledkov hospodárenia. 
Po schválení finančnej podpory uzavrie s individuálnym žiadateľom či podporenou organizáciou darovaciu zmluvu. Spoločnosť požaduje zdokladovanie použitia finančného príspevku.

AKO POŽIADAŤ O FINANČNÚ PODPORU?

V prípade záujmu o finančnú podporu adresujte žiadosť o podporu s vymedzením účelu použitia prostriedkov na jednu z uvedených kontaktných adries spoločnosti.


Náležitosti žiadosti o poskytnutie finančného daru: 

fyzické osoby:

 • meno a priezvisko žiadateľa a obdarovaného/-ných 
 • adresa trvalého pobytu prípadne korešpondenčná adresa 
 • číslo účtu
 • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

právnické osoby: (neziskové organizácie..)

 • názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • sídlo žiadateľa prípadne korešpondenčná adresa,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo účtu
 • zriaďovateľskú listinu alebo doklad z príslušného registra organizácií
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o finančný alebo vecný dar:

Sposob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 619 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na dary v roku 2018

Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom 46002029 2018 príspevok na zakúpenie didaktických a špeciálnopedagogických pomôcok 1000
Loky starí páni futbal 46002033 2018 príspevok na činnosť klubu 500
OZ Cookie skating club Košice 46002031 2018 príspevok na činnosť klubu 500
Martina Lipová 46002005 2018 príspevok na starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím 620
Dedinská folklórna skupina VINICA o. z. 46002004 26.9.-6.10.2018 príspevok na účasť na festivale 500

Milan Peťovský

(zamestnanec TEKO)

46001973 2018 príspevok na starostlivosť o syna so zdravotným postihnutím 1000    
Košická streetballová liga 46001972 júl-august 2018 príspevok na zabezpečenie ligy 500    
BMX klub Košický Šarkaň 46001952 sezóna 2018 príspevok na činnosť klubu 500    
Rollerskating Race Team Cassovia 46001951 sezóna 2018 príspevok na činnosť klubu 500    
p. R. Tomečko a zamestnanci TEKO 46001920 26.5.2018 príspevok na memoriál "Putovný pohár V. Bozogáňa" (býv. zamestnanec TEKO) 400    
TJ Lokomotíva 46001893 sezóna 2017/2018 príspevok na podporu Klubu dievčenského futbalu v Košiciach 500    
OZ Detský famózny svet 46001892 22.-28.3.2018 príspevok na akciu Viva Talent Festival v Košiciach 250
Liberta n.o. 46001891 jednorázový príspevok príspevok na rekonštrukciu priestorov zariadenia pre komplexnú pomoc zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám 500
Mestská časť Košice - Juh 46001887 9.-10.2.2018 príspevok na 24 hodinové nonstop korčuľovanie 250

 

Poskytnuté vecné dary v roku 2018

Žiadateľ Účel Schválený príspevok

Monika Krešáková, Košice

OZ Úsmev s čiarkou - deti s ráštepom pery a podnebia

vecné dary pre deti - účastníkov letného kempu reklamné predmety
Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia vecné dary pre účastníkov 24.ročníka Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany reklamné predmety

 

 

Neposkytnuté finančné prostriedky v roku 2018

Žiadateľ Účel Dôvod zamietnutia
Jana Mrižová, Topolčany príspevok na liečbu dcéry s postihnutím mimo košický žiadateľ
Silvia Hrachiarová, Plešivec príspevok na liečbu syna s postihnutím mimo košický žiadateľ
Monika Džupinová, Trebišov príspevok na MDD v obci Novosad mimo košický žiadateľ
SZŠ Novosad príspevok pre talentovaného žiaka mimo košický žiadateľ