Exkurzie

Exkurzie

Najväčšia tepláreň na Slovensku je atraktívnym a vyhľadávaným miestom pre odborné exkurzie študentov vysokých a stredných škôl. Košice sú mestom, kde sídlia vysoké školy so zameraním na technické odbory z oblasti energetiky a elektrotechniky, pre ktoré je prehliadka výrobných priestorov vizualizáciou teoretických vedomostí. V doprovode vysokokvalifikovaného personálu z radov zamestnancov rozširujeme teoretické vedomosti študentov o dlhoročné skúsenosti z 50-ročného fungovania tepelnej elektrárne v Košiciach. Príležitostne umožňujeme aj vstup širokej verejnosti a mládeže počas Dňa otvorených dverí.

 

KOMU SÚ EXKURZIE URČENÉ

Exkurzie umožňujeme organizovaným skupinám žiakov stredných a vysokých škôl, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

Exkurzie nie sú určené pre deti základných škôl.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY VSTUPU

Organizáciu exkurzií v priestoroch TEKO, a. s. zabezpečuje Kancelária predsedu predstavenstva.
V prípade záujmu o exkurziu je každá žiadosť posudzovaná vedením spoločnosti, a to individuálne a vždy s ohľadom na bezpečnosť účastníkov a bezpečnosť prevádzky.
Vzhľadom na prísne pravidlá bezpečnosti umožňujeme vstup len prihláseným účastníkom a vždy len v doprovode prideleného odborného sprievodcu TEKO. Podmienkou vstupu je oboznámenie so základnými pravidlami bezpečnosti a správania sa v areáli a objektoch
TEKO, a. s.
Na prehliadku TEKO, a. s.  je potrebné si vyčleniť približne 1,5 hodiny. Tradičný okruh zahŕňa trasu od velína hlavného výrobného bloku a dispečingu teplárenskej sústavy, cez srdce teplárne, kde sú umiestnené naše výrobné kapacity – strojovňu a kotolňu. Trasa vedie, podľa aktuálnych možností, cez pôvodnú časť TEKO I k novším technologickým celkom TEKO II. Súčasťou exkurzie je prehliadka haly chemickej prevádzky a skládky uhlia.

FOTOGRAFOVANIE A AUDIOVIZUÁLNA TECHNIKA

Pre zhotovovanie audiovizuálnych a fotografických záberov je potrebný súhlas generálneho riaditeľa. Tepláreň Košice, a. s. disponuje databázou profesionálnych fotografií, preto v prípade Vášho záujmu uprednostníme možnosť zaslania elektronickou poštou.

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o exkurziu:

Sposob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
manažér kancelárie generálneho riaditeľa
tel. č. +421 55 619 2010
mobil: +421 918 494 076