nový systém starostlivosti o zákazníkov

Tento rok sme zaviedli nový systém starostlivosti o našich zákazníkov a zjednodušili sme aj spôsob komunikácie s pracovníkmi spoločnosti.

Ak patríte medzi našich priamych zákazníkov, prosím, dajte nám spätnú väzbu a odpovedzte na nižšie uvedenú otázku.

Anketa
Ako ste spokojný/á s produktmi a službami spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.?

a. Veľmi spokojný/á
b. Spokojný/á
c. Skôr nespokojný/á
d. Nespokojný/á

Poradíme Vám

Na Slovensku sa pomerne často diskutuje o výhodách či nevýhodách centralizovaného zásobovania teplom v porovnaní s využívaním individuálnych zdrojov vykurovania. Porovnávajú sa najmä ceny za 1 kWh, čo však môže viesť k skreslenému výsledku. Čo treba zvážiť pri rozhodovaní o zdroji vykurovania?

Pri rozhodovaní sa medzi centralizovaným zásobovaním teplom (CZT) a vybudovaním vlastnej kotolne treba zvážiť viacero aspektov. Myslieť treba najmä na to, že:

  • Odpojenie od CZT automaticky nezníži spotrebu tepla a nezníži náklady majiteľov bytov na teplo.
  • V rámci CZT možno dosiahnuť 30 až 50-percentné úspory pri odbere a platbách za teplo, a to vyregulovaním systému vykurovania, zateplením domu a výmenou okien a dverí.
  • Pri kalkulovaní ceny tepla z vlastnej domovej kotolne a času návratnosti treba rátať nielen s cenou samotného vykurovacieho média (napríklad zemného plynu), ale aj s ostatnými nákladmi (s cenou vody a elektrickej energie využívaných pri vykurovaní, nákladmi na údržbu, kontrolu a obsluhu kotla, s nákladmi na úhradu nového kotla vrátane úrokov z úveru, s poplatkom za odpojenie od CZT atď.).
  • O vlastnú kotolňu sa musí jej prevádzkovateľ starať v zmysle príslušnej legislatívy (zákona č. 99/2007 Z. z., ktorý dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z., ako aj zákona č. 17/2007 Z. z.). V prípade pripojenia sa do systému CZT sa povinnosti prenášajú na dodávateľa, ktorého sa týka zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Významným faktorom je aj to, že pri vlastnej kotolni chýba v prípade výpadku záložný kotol. V rámci centralizovaného zásobovania teplom využíva tepláreň viaceré kotly, pričom radenie jednotlivých kotlov spaľujúcich plyn a čierne uhlie možno optimalizovať.
  • Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení v systémoch CZT možno zvýšiť aj prechodom na dvojrúrkové vonkajšie siete a vybudovaním domových odovzdávacích staníc (OS) tepla priamo v objektoch.

V prípade záujmu o ďalšie informácie môžete kontaktovať naše energetické poradenstvo na e-mailovej adrese energeticke_poradenstvo@teko.sk.  

Notifications