Ceny tepla

Omrvinkové navigácie

Ceny tepla na rok 2018

Maximálne ceny tepla na rok 2018 boli určené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2018-31.12.2021  0,0328   153,1037   1,6725 1,6725

 

ARCHÍV CIEN TEPLA

V archíve cien tepla sú prístupné informácie o vývoji ceny tepla za obdobie rokov 2011 až 2017.