Ceny tepla

Omrvinkové navigácie

Ceny tepla

Maximálne ceny tepla na rok 2017 boli určené Rozhodnutím ÚRSO č. 0195/2017/T.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 

Fakturačné ceny tepla 

 

Obdobie Variabilná zložka (€/kWh bez DPH) Fixná zložka (€/kW bez DPH)
01.01.2017 - 31.12.2021 0,0306 151,6282

 

Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a. s.  je 1,6413 € / t
Cena doplnkovej vody TEKO, a. s.  je 1,6413 € / m3 

archív cien tepla