Vitajte

PORUCHY ODSTÁVKY
Zákaznícky servis
Nové pripojenie
Aktuality
PORUCHY ODSTÁVKY
24-hodinová poruchová linka tel. číslo +421 55 619 2444 Aktuálne dodávame teplo do všetkých odberných miest bez obmedzení.
viac
Plán odstávok na rok 2018
viac
Zákaznícky servis
Ste našim zákazníkom a želáte si upraviť parametre vykurovania? Zmenili ste adresu, názov spoločnosti, zmenili sa kontaktné osoby alebo ste realizovali odpredaj nehnuteľnosti? Tu je postup pre uplatnenie požiadaviek na vykonanie a nahlásenie zmien.
viac
Tepláreň Košice, a. s. ukončila aj rok 2017 so ziskom Hlavný podiel na kladnom výsledku hospodárenia malo prekročenie plánov výroby a distribúcie tepla a elektrickej energie. Kladné výsledky hospodárenia bolo možné dosiahnuť vďaka efektívnemu prevádzkovaniu sústavy a spoľahlivej diagnostike stavu rozvodov prostredníctvom moderných technických zariadení i pochôdzok.
viac
Ceny tepla pre rok 2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil ceny tepla pre roky 2018 až 2021.
viac
Vaše osobné údaje sú u nás aj naďalej v bezpečí Tepláreň Košice, a. s. aj v minulosti dodržiavala základné etické princípy pri spracovaní osobných údajov svojich odberateľov a všetkých osôb, ktorých osobné údaje spracúvala. Aj naďalej budeme postupovať v súlade s platnou legislatívou. Oboznámte sa s Vašimi právami a spôsobom spracovania osobných údajov v sekcii Ochrana osobných údajov.
viac
Nové pripojenie
Prevádzkujeme 128 km horúcovodných a parných rozvodov systému centrálneho zásobovania teplom, ktorým zabezpečujeme dodávku tepla pre 668 odovzdávacích staníc tepla do takmer všetkých mestských častí Košíc. Ak plánujete výstavbu alebo rekonštrukciu objektu, overte si prosím možnosti, podmienky a výhody pripojenia na rozvody TEKO, a. s.
viac
Faktor primárnej energie SCZT Košice / Faktor emisií CO2 CZT Košice
viac
Aktuality
Investícia do výstavby novej technológie V priebehu najbližších 18 mesiacov vyrastie v TEKO nová technológia na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny ako náhrady technologického celku TEKO I. Viac o projekte v sekcii Projekty ekologizácie.
viac
Menovanie nového člena Dozornej rady TEKO, a. s. Jediný akcionár rozhodol 28. 6. 2018 o vymenovaní nového člena Dozornej rady. Stal sa ním Ing. Roman Bánoczay.
viac
Kontakty
Adresa sídla spoločnosti
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3
042 92 Košice

e-mail: info@teko.sk
Telefonické kontakty
Bezplatná infolinka:0800 102 000
Nonstop poruchová linka:055/ 619 24 44
Obchod a nové pripojenia:055/ 619 29 34
Fakturácia a reklamácie:055/ 619 29 11
Protikorupčná linka:055/ 619 23 45
Sekretariát generálneho riaditeľa:055/ 619 20 11
Ochrana osobných údajov:055/ 619 21 23
Úradné hodiny podateľne
PONDELOK:8.30 – 15.00 hod.
UTOROK:8.30 – 15.00 hod.
STREDA:8.30 – 15.00 hod.
ŠTVRTOK:8.30 – 15.00 hod.
PIATOK:8.30 – 15.00 hod.
viac