BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY - Tlačové správy 2017

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY
BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY

Košice 16. marca 2017 – Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. ponúka verejnosti pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatnú analýzu vody. Už deviaty krát môže túto službu môže využiť každý, kto má záujem overiť obsah dusičnanov v pitnej vody z vlastného zdroja, resp. studne. Na bezplatnú analýzu vody postačuje pol litra vody. Vzorku vody je potrebné doručiť v stredu 22. marca 2017 v čase od 8.00 do 12.00 hod. do skúšobného laboratória spoločnosti na Teplárenskej ulici 9 v Košiciach. Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. takúto možnosť ponúka verejnosti od roku 2009. Analýzy budú vykonávané orientačným stanovením dusičnanov s výsledkom vyhovuje, resp. nevyhovuje zákonnému limitu pre pitnú vodu. „Každý účastník dostane poradové číslo, na základe ktorého si bude môcť skontrolovať výsledok uverejnený na webovom sídle spoločnosti www.teko.sk, a to od 28. marca 2017,“ informovala Ing. Aneta Čapová, vedúca akreditovaného skúšobného laboratória. Minulý rok bezplatnú analýzu vody v košickej teplárni využili ľudia z Košíc a blízkeho okolia a do skúšobného laboratória spoločnosti priniesli celkovo 250 vzoriek vody z vlastných zdrojov, resp. studní. Zákonný limit pre obsah dusičnanov v pitnej vode bol prekročený v 18 % doručených vzoriek. Najväčší záujem o analýzu vody už tradične prejavujú obyvatelia zo záplavových oblastí Košíc, predovšetkým z obcí Čaňa, Seňa, Geča, Myslava – Maša, Kysak a Vyšná Hutka. Profil spoločnosti: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. patrí medzi najväčších výrobcov a distributérov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. V súčasnosti v Košiciach prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla o inštalovanom tepelnom výkone 501 MWt a inštalovanom elektrickom výkone 121 MWe. Okrem výroby tepla a elektrickej energie spoločnosť poskytuje aj podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR. Hlavnými odberateľmi elektrickej energie sú Východoslovenská distribučná, a.s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Približne 70 % tepla odoberá mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, ktorá zásobuje väčšinu košických domácností. Zákazníkmi spoločnosti sú aj Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Steel aréna, viaceré nemocnice, školy, priemyselné prevádzky, podnikateľské TLAČOVÁ SPRÁVA centrá a všetky väčšie obchodné centrá v Košiciach. Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 63 % domácnosti a 37 % ostatní odberatelia.