Súťaže za rok 2019

PREHĽAD VYHLÁSENÝCH OBSTARÁVANÍ V ROKU 2019

 

Predmet obstarávania dátum vyhlásenia obstarávania termín ukončenia obstarávania

elektronická aukcia

víťaz obstarávania zmluva
Inovácia systému vyvíjania pary pre akumulačnú nádrž (AN) a doplňovaciu nádrž (DN) a odplynenia DN 17.12.2019 06.02.2020 áno ENERGYCO, s.r.o. 46002228
Správa údajov aplikácie TGIS 26.09.2019 21.01.2020 áno CORA GEO, s. r. o. 46002214
Dodávka a montáž odovzdávacích staníc tepla: voda - voda 26.09.2019 21.01.2020 áno RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 46002215
Projektové činnosti pre TEKO, a. s.  26.09.2019 13.01.2020 áno ECONS ENERGY, a.s. 46002213
Stavebné práce pre TEKO, a.s. 26.9.2019 13.01.2020 áno MULLDEX s.r.o. 46002211
Búracie a čistiace práce pre opravu technologického zariadenia 26.09.2019 10.01.2020 áno Ladislav Koháni 46002205
Horúcovodná prípojka - Obytný súbor Povrazy 26.09.2019 05.11.2019 áno Lutis s.r.o. 46002197
Generálna oprava výťahu NT2000 (8/8) v TEKO, a. s. v medzi strojovni TEKO I. podľa STN EN 81-80 26.09.2019 04.11.2019 áno LDanTech s.r.o. 46002196
Stavebná oprava komína TEKO II. 20.08.2019 27.09.2019 áno Vertical Industrial, a. s. 46002182
Upratovacie a čistiace  služby v Teplárni Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. 20.08.2019 26.09.2019 áno LUX - KOŠICE, s. r. o. 46002177
Zabezpečenie stravovacích služieb formou veľkoobjemového rozvozu a pitného režimu pre objednávateľa v priestoroch objednávateľa 19.08.2019 10.09.2019 nie VEMI, s.r.o.

46002161  40001254 

Rekonštrukcia kúrenia a odvetrávania dielní v budove údržby, objekt č. 7.1 16.07.2019 02.09.2019 áno TKV s. r. o. 46002170
Obnova štruktúrovanej kabeláže v spoločnosti TEKO, a. s. 15.07.2019 26.08.2019 áno 2P, s. r. o. 46002169
Dodávka zemného plynu pre účel výroby tepla a elektrickej energie v roku 2020 30.04.2019 28.06.2019 áno Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 46002145
Dodávka čierneho energetického uhlia značky T pre vykurovaciu sezónu 2019/2020 30.04.2019 30.05.2019 áno S-PLUS TRADE CONSULTING s. r. o.; SLOVENERGO spol. s r. o. 46002133; 46002131
Dodávka čierneho energetického uhlia značky D pre vykurovaciu sezónu 2019/2020 30.04.2019 30.05.2019 áno SLOVENERGO spol. s r. o.; S-PLUS TRADE CONSULTING s. r. o.; KIMEX a. s. 46002130; 46002132; 46002134
Poskytovanie bezpečnostných služieb pri ochrane objektov TEKO, a. s. 11.04.2019 30.05.2019 áno SHS s. r. o. 46002127
Oprava spalinových ventilátorov horúcovodného kotla výmenným spôsobom 11.04.2019 30.05.2019 nie ZVVZ MACHINERY, a.s. 46002122
Zváracie práce v TEKO, a. s. 19.3.2019 16.5.2019 áno ENERGYCO, s.r.o. 46002114
Generálna oprava guľových mlynov kotla PK4s s označením BM 270/400 19.3.2019 17.5.2019 áno LDanTech, s.r.o. 46002119
Inovácia riadenia spalinových ventilátorov PK4s 12.2.2019 29.3.2019 áno M - D - J, spol. s r.o. 46002097
Demontáž starých, dodávka a montáž nových náhradných vložiek katalyzátora DeNOx na kotol PK4s 12.2.2019 25.3.2019 áno ENERGYCO, s.r.o. 46002086
Zabezpečenie rekreačných poukazov, stravných lístkov a darčekových poukážok 29.1.2019 5.3.2019

nie

(cena nebola hlavným kritériom)

GGFS, s.r.o. 46002094
Správa údajov aplikácie TGIS 29.1.2019 25.2.2019 áno CORA GEO, s.r.o. 46002078
Stavebné práce v TEKO, a. s. 18.12.2018 12.2.2019 áno

MULLDEX s.r.o

46002065