Súťaže podľa interných pokynov

SÚŤAŽE USKUTOČŇOVANÉ PODĽA INTERNÝCH POKYNOV

Zákazky s predpokladanou hodnotou zákazky od 85 600 do finančného limitu pre nadlimitné zákazky, t.j. do 428 000 € (v prípade tovarov a služieb) a do 5 350 000 € (v prípade stavebných prác) realizuje TEKO, a. s.najmä formou súťaží podľa interných pokynov. Súťažné podklady podliehajú schváleniu predstavenstva spoločnosti. Priebeh súťaže sa riadi schválenými súťažnými podkladmi a spoločnosť informuje účastníkov obstarávania podľa pravidiel, ktoré sú každému účastníkovi obstarávania poskytnuté.  Tie obsahujú všetky informácie ako sú postupy pri žiadosti o vysvetľovanie súťažných ponúk, doručovanie ponúk, spôsoby vyhodnocovania, termíny a kontakty nevyhnutné pre spracovanie a predloženie ponúk zo strany účastníka. 

 

PREHĽAD VYHLÁSENÝCH OBSTARÁVANÍ V ROKU 2022

Predmet obstarávania označenie súťaže

dátum vyhlásenia obstarávania

termín predloženia ponuky

Stav k 2.3.2022
HOT SERVIS A HOT LINE pre riadiace systémy ID:5138 02.03.2022 08.03.2022 do 10:00 vyhlásená

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH OBSTARÁVANÍ 2020 a 2021

Predmet obstarávania dátum vyhlásenia obstarávania termín ukončenia obstarávania

elektronická aukcia

víťaz obstarávania zmluva
Regenerácia demontovaných náhradných vložiek katalyzátora DeNOx na kotol PK4s 09.08.2021 24.8.2021 áno ENERGYCO, s.r.o. 46002451
AMS pre kogeneračné jednotky 21.05.2021 30.06.2021 áno ECM MONITORY, spol. s r.o. 46002409
Oprava havarijného stavu šácht SCZT, TEKO, a. s. 09.02.2021 29.04.2021 áno MULLDEX s.r.o. 46002386
Dodávka zemného plynu pre vybrané spoločnosti teplárenského holdingu pre rok 2022 08.03.2021 31.03.2021 áno Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 46002379
Výmena vakov vo filtroch liniek odsírenia spalín v TEKO, a. s. 3.12.2020 25.2.2021 áno BWF Envirotec CZ, s.r.o. 46002365
Rekonštrukcia parných rozvodov 1,0 Mpa pary TEKO II 11.11.2020 4.2.2021 áno MALM, s.r.o. 46002360
Zváracie práce v TEKO, a. s. 24.11.2019 7.1.2021 áno ENERGYCO, s.r.o. 46002354
Generálna oprava generátora G2 20.11.2019 31.12.2020 áno 1.SERVIS ENERGO, s.r.o. 46002356
Výkopové práce v TEKO, a. s. 7.10.2020. 30.12.2020 áno MARCUS INDUSTRY, a.s. 46002355
Vápno pálené, nehasené, časť A: pre TEKO, a. s. 29.9.2020 4.11.2020 áno DOLVAP, s.r.o. objednávka č.   4500026380
Voda čpavková 24% 29.9.2020 3.11.2020 áno ROPA Slovakia, s.r.o. objednávka č. 4500026375
Dodávka čierneho energetického uhlia značky T pre vykurovaciu sezónu 2020/2021 19.8.2020 22.9.2020 nie SLOVENERGO spol. s r.o. : 25 000 t
S-PLUS TRADE CONSULTING, s.r.o.: 5 000 t

46002312 - Kúpna zmluva SLOVENERGO spol. s r.o. 

46002313 - Kúpna zmluva  S-PLUS TRADE CONSULTING, s.r.o.

Dodávka čierneho energetického uhlia značky D pre vykurovaciu sezónu 2020/2021 a 2021/2022 19.8.2020 22.9.2020 nie
KIMEX a.s.: 25 000 t
S-PLUS TRADE CONSULTING, s.r.o.: 20 000 t

46002310 - Kúpna zmluva  KIMEX a.s.

46002311 - Kúpna zmluva  S-PLUS TRADE CONSULTING, s.r.o.

Zabezpečenie stravovacích služieb formou veľkoobjemového rozvozu a pitného režimu pre objednávateľa v priestoroch objednávateľa 24.7.2020 7.9.2020 nie GASTROMILA, spol. s r.o. 46002307 - Zmluva o dielo, 40001261 - o nájme nebytových priestorov a o nájme hnuteľných vecí
Dodávka čierneho energetického uhlia značky T pre vykurovaciu sezónu 2020/2021 12.5.2020

zrušená súťaž

 

- - -
Dodávka čierneho energetického uhlia značky D pre vykurovaciu sezónu 2020/2021 12.5.2020 zrušená súťaž - - -
Dodávka zemného plynu pre účel výroby tepla a elektrickej energie v roku 2021 12. 05. 2020 29. 06. 2020 áno Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 46002297
Opravy tepelných izolácií technologického zariadenia 21. 04. 2020 09. 06. 2020 áno TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice 46002294
Oprava zásobníka uhlia č. 9 kotla PK4s 21. 04. 2020 01. 06. 2020 áno TKV, s.r.o. 46002291
Lešenárske práce pre opravu technologického zariadenia 28. 01. 2020 28. 02. 2020 áno GERUST a.s. Košice 46002270