Teplo

Omrvinkové navigácie

Teplo vyrábame metódou kogenerácie

Kogenerácia predstavuje nielen ekologický, ale i ekonomický, vysoko efektívny spôsob súčasnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie (KVET).

 

Na rozdiel od tradičných technológií - samostatnej výroby elektriny ako i samostatnej výroby tepla - sa pri kogenerácii lepšie zhodnocujú primárne energetické zdroje a šetria finančné prostriedky. Pri oddelenej výrobe v klasických tepelných elektrárniach predá para časť svojej energie pri prechode telesami turbín do výroby elektrickej energie, nepotrebná zvyšná energia v pare je potom bez akéhokoľvek úžitku spracovaná v kondenzátoroch a chladiacich vežiach.

Oproti tomu pri spoločnej výrobe tepla a elektriny je zvyšná energia vo forme pary alebo horúcej vody vedená do výmeníkových staníc, kde ohrieva vodu pre ústredné kúrenie i k príprave teplej úžitkovej vody.

Dôležitým argumentom v prospech kogenerácie je ochrana životného prostredia. Keďže na zabezpečenie rovnakého množstva energie potrebujeme menej paliva, vyprodukujeme aj menej emisií. Bližšie informácie v zmysle požiadaviek zákona 251/2012 Z.z. o vplyve výroby elektriny na životné prostredie .

 

Primárna tepelná sieť sa delí na horúcovodnú a parnú.

Horúcovodná sieť

Horúcovodná sieť je dvojtrubková a uzavretá.

Technické parametre horúcovodnej siete:

 • skušobný tlak podľa STN EN 13480-5     1,43 násobok pmax.     3,57 MPa,
 • maximálny prevádzkový tlak                     (pmax)                           2,5  MPa,
 • maximálna prevádzková teplota               (prívod / spiatočka)   150°C/100°C,
 • prevádzková teplota (prívod/spiatočka) v lete 80-90°C/40-60°C, v zime 130-140°C/60-70°C v závislosti od vonkajšej teploty.

 

Parná sieť

Parná sieť je strednotlaková, s dvomi parnými napájačmi a so zberným potrubím vratného kondenzátu (mimo napájača zo SPAKO). 

Technické parametre parnej siete: 
Parné potrubie

 • skušobný tlak 1,6MPa,
 • maximálna teplota 250°C,
 • prevádzkový tlak 1,0MPa,
 • prevádzková teplota 220±10°C 

Kondenzátne potrubie

 • skúšobný tlak 1,6MPa,
 • maximálna teplota 100°C,
 • prevádzkový tlak 0,6MPa,
 • prevádzková teplota  60°C. 

 

Porovnanie hodín prevádzky jednotlivých výrobných zariadení