Archív cien tepla

Omrvinkové navigácie

Ceny tepla na rok 2020

Maximálne ceny tepla na rok 2020 boli určené rozhodnutím č. 0028/2020/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2020-31.12.2020  0,0408  157,3247 1,7417 1,7417

Ceny tepla na rok 2019

Maximálne ceny tepla na rok 2019 boli určené rozhodnutím č. 0039/2019/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2019-31.12.2019  0,0406  158,8082 1,7126 1,7126

Ceny tepla na rok 2018

Maximálne ceny tepla na rok 2018 boli určené rozhodnutiami č. 001/2018/T a č. 0156/2018/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2018-31.07.2018  0,0328   153,1037   1,6725 1,6725
01.08.2018-31.12.2018  0,0361 153,1037  1,6725  1,6725

Ceny tepla na rok 2017

Maximálne ceny tepla na rok 2017 boli určené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2017-31.12.2017  0,0306    151,6282    1,6413 1,6413

 

Ceny tepla na rok 2016

Maximálne ceny tepla na rok 2016 boli schválené Rozhodnutím ÚRSO č.0016/2016/T. 
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

Fakturačné ceny tepla

Obdobie Variabilná zložka
€/kWh (bez DPH)
Fixná zložka
€/kW (bez DPH)
01.01.2016 - 31.12.2016 0,0317 143,3568

Cena doplnkovej vody TEKO, a. s.                        1,6413 € / m3
Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a. s.          1,6413 € / t

 

Ceny tepla na rok 2015

Maximálne ceny tepla na rok 2015 boli schválené Rozhodnutím ÚRSO č.0069/2015/T. 
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

Fakturačné ceny tepla

Obdobie

Variabilná zložka
€/kWh (bez DPH)

Fixná zložka
€/kW (bez DPH)

01.01.2015 - 31.12.2015 0,0353 136,5757

Cena doplnkovej vody TEKO, a. s.                        1,6413 € / m3
Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a. s.          1,6413 € / t

 
Ceny tepla na rok 2014

Maximálne ceny tepla na rok 2014 boli schválené Rozhodnutím ÚRSO č. 0197/2014/T

Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.
 
Fakturačné ceny tepla

Obdobie

Variabilná zložka
€/kWh (bez DPH)

Fixná zložka
€/kW (bez DPH)
01.01.2014 - 31.12.2014 0,0373 126,1682

Maximálne ceny tepla na rok 2012 boli určené Rozhodnutím ÚRSO č. 0308/2012/T.  
 
Cena doplnkovej vody TEKO, a.s.                        1,6283 € / m3
Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a.s.          1,6283 € / t

 

Ceny tepla na rok 2013

Maximálne ceny tepla na rok 2013 boli schválené Rozhodnutím ÚRSO č. 0161/2013/T
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.
 

Obdobie

Variabilná zložka
€/kWh (bez DPH)

Fixná zložka
€/kW (bez DPH)
01.01.2013 - 31.12.2013 0,0365 115,3893

Cena doplnkovej vody TEKO, a.s.                    1,5932 € / m3
Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a.s.      1,5932 € / t
 


Ceny tepla na rok 2012

Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.
 

SCZT Košice Variabilná zložka
€/kWh (bez DPH) január
Fixná zložka
€/kW (bez DPH) január
Variabilná zložka
€/kWh (bez DPH)
Fixná zložka
€/kW (bez DPH)
Domácnosti 0,0304 93,8790 0,0359 99,9254
Odberatelia a koneční spotrebitelia okrem domácností 0,0304 93,8790 0,0359 99,9254

 
Cena doplnkovej vody TEKO, a.s.                                   1,53191  €/m3 bez DPH

Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a.s.                     1,53191  €/t bez DPH
 

Ceny tepla na rok 2011

Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

CZT Košice Variabilná zložka
€/kWh (bez DPH)
Fixná zložka
€/kW (bez DPH)
Domácnosti 0,0304 93,879
Odberatelia a koneční spotrebitelia okrem domácností 0,0304 93,879

Cena doplnkovej vody TEKO, a.s.                                   1,46035  €/m3 bez DPH

Cena nevráteného kondenzátu TEKO, a.s.                     1,46035  €/t bez DPH